Search

štvrtok 10. októbra 2013

Chlieb náš každodenný - o pôvode a význame frazeologizmov

Práca zo školy. Správa k jednému článku v pedagogickom časopise a celkom sa mi podarila. Už som ju odovzdala a navyše predtým aj upravila, lebo sme to robili s kamoškou vo dvojici a skombinovali sme naše obe práce. Toto je čisto moja, ešte predtým než bola konfrontovaná s jej :) A tiež plagát, ktorý sme dali dokopy :D


V rámci úlohy na seminár k všeobecnej pedagogike sme si vybrali pedagogický časopis Pán učiteľ. Je to nezávislý dvojmesačník pre učiteľov, rodičov a žiakov, ktorý vychádza päť krát do roka s finančnou  podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Jeho cena je jedno euro a osemdesiatdeväť centov. Časopis vychádza vo vydavateľstve MUSICA LITURGICA, s.r.o sídliacom na Šafránovej ulici v Bratislave. Šéfredaktorom Pána učiteľa je Mgr. Vladimír Kubovčan.
Časopis sa zaoberá rôznymi témami týkajúcimi sa školstva, žiakov a študentov, výučby či akcií konaných za účelom vzdelávania, ale aj zábavy pre školopovinné deti. Prináša informácie o podujatiach, články zamerané na zábavu či poučenie.
Po prvotnom prezretí časopisu sme našli niekoľko článkov, ktoré zapadali k nášmu zameraniu. Rozsiahly Život Solúnskych bratov, vedecké dohady o tom, ktorou z dávnych ciest prišli na Veľkú Moravu, ich ďalšie pôsobenie a podobne. To sú však všeobecné fakty, ktoré každý pozná zo stredoškolských učebníc.
My sme si vybrali článok z kategórie Tajomstvá jazyka s názvom Chlieb náš každodenný, o pôvode a význame frazeologizmov od autorky Mgr. Silvie Gajdošovej, PhD.
Zaujal nás hneď z niekoľkých dôvodov. Spoločne študujeme kombináciu učiteľských predmetov  história a slovenský jazyk a literatúra a v tomto konkrétnom článku sa obe naše zamerania výborne kombinujú a prekrývajú. Po prvom prečítaní nás text zaujal, pretože stručne, ale najmä zaujímavo predstavuje potravinu, respektíve produkt, s ktorým sa každý z nás stretáva denne a pritom si možno ani neuvedomuje jeho skutočný význam.
História chleba siaha niekde do obdobia asi 10 000 rokov pred naším letopočtom a odvtedy sa jeho kult stále rozvíja. Jedna z teórii hovorí, že kolískou prvého kvasnicového chleba je Egypt a dokonca existujú dôkazy o tom, že sa chlieb používal ako platidlo. Vyplácali ním napríklad robotníkov pracujúcich na stavbe pyramíd.
Túto kultúrnu univerzáliu si pripomíname v základnej kresťanskej modlitbe, v Otčenáši: ,,Chlieb náš každodenný daj nám dnes...“.
V starovekom Ríme sa dlho praktizovala politika panem et circenses - ,,chlieb a hry“ a chlieb je rovnako dôležitou súčasťou kresťanských náboženských obradov, kde sa hostia láme ako Božie telo. V Biblii je známy zázrak rozmnoženia chleba, alebo Ježišov výrok: "Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne nikdy nebude hladovať; a kto verí vo mňa, nikdy nebude smädný."
Chlieb sa z histórie preniesol do ľudových tradícii a zvykov. V mnohých, najmä slovanských, krajinách vítajú cudzincov chlebom a soľou.
Nechýba ani v slovenskom jazyku, kde ho nachádzame v mnohých ustálených slovných spojeniach, frazeologizmoch. Stretávame sa s nimi v každodennom živote a možno bez toho, aby sme si ich všimli. Medzi najznámejšie patria napríklad žiť o chlebe a vode, mať po chlebe, jesť cudzí chlieb, kto do teba kameňom, ty doňho chlebom, čí chlieb ješ, toho pieseň spievaj, nielen chlebom je človek živý a ďalšie.
Chlieb inšpiroval aj literárnu tvorbu. Ako príklad by sme mohli uviesť slovenského spisovateľa z obdobia kritického realizmu Jozefa Gregora Tajovského. Okrem známej drámy Statky-zmätky napísal aj súbor diel pod názvom Chlebové poviedky, kam patria diela Horký chlieb, Na chlieb, Maco Mlieč, Mamka Pôstková a Apoliena.
Vybraný článok stručne a výstižne charakterizuje a vysvetľuje jednotlivé frazeologizmy, osvetľuje význam slova chlieb a ďalších od neho odvodených akými sú napríklad chlebník, chlebáreň, chlebodarca, pochlebovač a podobne.
Zaujímavou je aj príloha o najznámejších druhoch chleba vo svete a ich receptúra alebo Murpyho zákony. V prípade väčšieho záujmu je pre čitateľa uvedená aj použitá literatúra k článku vrátane niekoľkých elektronických zdrojov.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára