Search

pondelok 18. novembra 2013

Citujeme z latinčiny

Propedeutika latinského jazyka patrí medzi moje obľúbené predmety. Skvelá vyučujúca a zaujímavé témy na preberanie. Momentálne máme rímsku poéziu a prózu. Uvádzali sme si aj niekoľko citátov. Prvý som poznala len čiastočne a s druhým som sa stretla niekoľko krát, ale na hodine som si nemohla spomenúť na jeho preklad. 

Odi et amo. Quare id faciam fortasse requiris. Nescio, sed fieri sentio et excrucior. 
- Nenávidím a milujem. Možno sa pýtate prečo to robím. Neviem, prečo podstupujem to mučenie.
(Cattulus)

Faber est quisique suae fortuna.
- Každý je strojcom svojho šťastia.
(Appius Claudius Caecus)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára