Search

piatok 14. marca 2014

Antické čítanie 2

Úspešne som dočítala obidve monografie na dejiny antiky a tak ako predtým antické pramene, prinášam teraz do pozornosti verejnosti a takisto čitateľom môjho blogu dve monografické publikácie.
Napriek faktu, že táto literatúra je pre mňa povinná a písomné výsledky (analýzy a anotácie) tvoria dvadsať percent môjho celkového hodnotenia rozhodla som sa uľahčiť si to. Ako som vravela už v minulom článku, vybrala som si zo širokej ponuky antických monografií tie, ktoré ma obsahom zaujímajú dostatočne nat to, aby som sa nad nimi aj zamyslela a nie ich len z nutnosti mechanicky prečítala.
 
1. Peter Bamm: Alexander Veľký

Prvá monografia k antickým gréckym dejinám. Rozhodla som sa pre knihu, ktorá sa tematicky venuje
obdboiu vlády Alexandra Veľkého. Nie je to encyklópédia, ktorá by mechanicky podávala čitateľovi informácia a práve to sa mi aj celkom páčilo. Kniha sa zameriava viac na Alexandrovu psychológiu, prezentuje ho ako človeka, ktorý si bol vedomý svojej slávy, resp. aureoly, ktorú vytvárala. Vedel, ako ju udržiavať, jeho činy nikdy neboli nepremyslené, napriek tomu, že boli často označované ako megalomanské. Je pravdou, že Alexander dosiahol viac ako ktokoľvek iný pred ním.
 
Svoju armádu aj svoju ríšu doviedol k veľkosti a víťazstvám, o akých sa im ani nesnívalo. Vedel však, čo môže očakávať, kam až môže siahnuť, aby neprekročil hranice a schopnosti tých, ktorým velil. Bol schopným politikom, vojvodcom a hlavne skúseným psychológom (dalo by sa povedať). Uvedomoval si dôsledky svojich činov, dokázal strategicky premýšľať a robiť správne rozhodnutia v správnom čase. Ako písal autor publikácie, veľkí muži po Alexandrovi to mali jednoduchšie - mohli ich prirovnávať k Alexandrovi, lenže ku komu prirovnať jeho samotného?
 
Alexander dosiahol titul Veľký právom aj keď jeho ríša sa po jeho smrti a za vlády jeho nástupcov - diadochov - rozpadla. Peter Bamm okrem veľkosti jeho skutokov zároveň prezentoval aj Alexandrovu myšlienku, ktorá ho k týmto činom viedla. Bola to myšlienka spoločnej euroázijskej ekumény. Chcel vytvoriť ríšu, v ktorej by obyvatelia Európy a Ázie žili spoločne v miery. Utópia aj v dnešných časoch a v jeho rovnako, ale myšlienka sa cení a Alexander pre ňu robil čo mohol celý svoj život.
 
2. Charles Montesquieu: O veľkosti Rimanov a o ich úpadku
A teraz monografia z rímskeho prostredia od veľkého osvieteneckého spisovateľa a filozofa, autora
Perzských listov - diela, ktoré ho preslávilo.
K tejto knihe som sa dostala prostredníctvom jedného z mojich vyučujúcich doktorov, ktorý ju spomínal na svojej prednáške a mňa zaujala. Mali ju však iba v katedrovej knižnici, kde sa študuje len prezenčne, takže som si tam počas týždňa chodievala čítať. Nakoniec som sa pekne opýtala pani knihovníčky a ona mi knihu na víkend požičala, keďže som z katedry histórie :)
Dnes som sa prelúskala aj poslednou stránkou a rovno napísala anotáciu, ktorá je, myslím, celkom dobrá.
 
Kniha vykresľuje dejiny Ríma od jeho počiatkov až po zánik Rímskej ríše, ale opäť, nie encyklopedickým spôsobom. Ak niekto nepozná dejiny Ríma, kniha sama mu neposkytne nič, pretože ju nepochopí a stratí sa v spleti mien a udalostí, ktoré sa spomínajú. Je to prezentácia určitej filozofie, na konkrétnych príkladoch Montesquieu uvádza prečo ríša povstala z pastierskej osady na svetové impérium, ale zároveň aj prečo padla zo svetového impéria rukou dobyvateľov na omnoho nižšej úrovni, na akej boli Rimania.
 
Odzrkadľuje sa psychika jednotlivcov, ktorí stáli vo vedení a ktorých rozhodnutia priviedli Rím na výslnie aj k úpadku. Ambície, taktika, odvaha a stratégia sa striedala s lenivosťou, pohodlnosťou, zradou, intrigami a ľahkomyseľnosťou a vytvárala peripetie, ktoré sa dnes zobrazujú v učebniciach dejepisu.
V závere je zahrnutá aj autorova dizertácia o náboženstve Rimanov, ktorá je jeho prvou prácou.
 
-----------------
 
Obidve knihy sa mi páčili a vrelo ich aj odporúčam nielen profesionálnym historikom, ale aj záujemcom o históriu a filozofiu. Myslím, že z mojej strany to bol šťastný výber a som rada, že som to dokončila tak skoro a tým mi odpadli starosti na konci semetra. Beztak toho budem mať dosť :)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára